Rozpočet Rodinkova na rok 2015

 

FINANČNÝ ROZPOČET
bežných príjmov a výdajov Rodinkova na rok 2015

Položka

Suma

Počet

Suma spolu

Popis

splátky úveru

-3 000 €

12

-36 000 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

plyn

-1 500 €

12

-18 000 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

elektrina

-900 €

12

-10 800 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

voda

-200 €

12

-2 400 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

administratíva

-500 €

12

-6 000 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

údržba

-1 000 €

12

-12 000 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

plat správcu budovy

-500 €

12

-6 000 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

plat chyžnej/upratovačky

-450 €

12

-5 400 €

mesačný náklad
x 12 mesiacov

zľavy za ubytovanie
pre rodiny s deťmi*

-2 310 €

12

-27 720€

mesačný náklad
x 12 mesiacov

VÝDAJE

 

 

-124 320 €

 

Príjmy za ubytovanie*

840 €

110

92 400 €

12 € x cca 70 platiacich hostí za lôžko x cca 110 nocí počas roka
(30 víkendov +
50 dní počas  letných týždňov)

Dobrovoľné príspevky

100 €

35

3 500 €

cca 100 € x 35 akcií počas roka

PRÍJMY

 

 

95 900 €

 

 

* - Zľavy, ktoré Rodinkovo poskytuje za ubytovanie rodinám s deťmi na základe platného cenníka predstavuje cca 30% z celkových príjmov za ubytovanie t.j. cca 27 720,- €, ktoré je potrebné vyrovnať rôznymi podpornými projektmi, ako je napríklad program „P7 – Päť chlebov a dve ryby“. Bez poskytnutých zliav by si mnohé rodiny nemohli dovoliť do Rodinkova prísť a museli by sme sa snažiť obsadiť víkendy skupinami jednotlivcov, čím by Rodinkovo postupne prestalo napĺňať svoj pôvodný význam.

Ďalšie zveľaďovanie Rodinkova – výmena matracov či kobercov na izbách, reparácia stoličiek v jedálni, zateplenie budovy, skrášlenie okolia, rekonštrukcia bazéna a sauny a pod. je závislá od úspešnosti v ďalších potenciálnych projektoch napr. cez Eurofondy alebo iné domáce či zahraničné granty alebo cez podporu firemných či individuálnych darcov.