Kúpa Rodinkova

 
Od júla 2014 partí Rodinkovo naplno rodinám. V tom čase totiž bola budova bývalého sanatória Matadoru Púchov zapísaná na katatrálnom úrade v Púchove do majetku neziskovej organizácie Familiea Locum - Rodinkovo. Stalo sa tak vďaka mimoriadnej Božej pomoci, keď sa Boh dotkol sŕdc stoviek rodín jednotlivcov i organizácií na Slovensku i v zahraničí, ktoré otvorili svoje srdce a zapoji sa do viacerých zbierok a podporných programov na kúpu budovy Rodinova.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí v pravom okamihu zareagovali na pozvanie zapojiť sa tejto podpory. Aj vďaka vám dnes môže Rodinkovo naďalej slúžiť rodinám a všetkým, ktorí na toto miesto prichádzajú. Veľká vďaka tiež patrí všetkým vám, ktorí prichádzate do Rodinkova slúžiť iným rodinám svojimi talentami, aby tu sa na chvíľu mohli nájsť zastavenie, odpočinok a novú duchovnú posilu na veľkú misiu manželského a rodičovského života, ktorú im Boh zveril. On veľmi chce, aby sa cez každú rodinu na tejto zemi zjavovala jeho veľká Trojičná láska.
 
Tu si môžete pozrieť: