Diakonia Jána Pavla II. v Rodinkove

 
Diakonia (slúžiace spoločenstvo) Jána Pavla II. sa začala tvoriť v priebehu uplynulých troch rokov života Rodinkova ako výraz túžby byť v službe rodinám intenzívnejším spôsobom spolu s inými, ktorých si Boh do tejto služby zavolá. Na pozvanie Rodinkova postupne zareagovali viaceré rodiny aj jednotlivci, ktorí vo svojom srdci zachytili a rozlíšili Božie volanie k takejto forme služby.
Aj vďaka nim môže byť dnes Rodinkovo oveľa intenzívnejšie ozajstným miestom prijatia pre rodiny i pre všetkých, ktorí si do neho nájdu cestu.
 
Život komunity spočíva predovšetkým v službe rodinám počas víkendových podujatí všade tam, kde je to potrebné (recepcia, kuchyňa, technické zázemie, liturgická služba, služba dovozu a odvozu hostí a dobrovoľníkov zo stanice a pod.). Orem toho sa členovia komunity počas týždňa podieľajú na prípravách podujatí (príprava izieb, upratovanie, propagačná činnosť, správa webstránky a profilov na sociálnych sieťach, pomoc s údržbou budovy a okolia a pod.)
Jadrom života komunity je spoločný duchovný program, osobné duchovné kráčanie jednotlivých členov a spoločné stravovanie.
 
Spoločný program komunity je zvyčajne nasledovný:
 
Utorok - Piatok 
07.00 Sv. omša s rannými chválami z liturgie hodín 
08.00 Raňajky
08.30 Práca podľa popisu služby v Rodinkove uvedeného vyššie
13.00 Obedňajšia modlitba a obed
14.00 Práca podľa popisu služby v Rodinkove uvedeného vyššie
18.30 Večera (Spoločne alebo individuálne)
19.00 Individuálny program
 
Štvrtok - deň spoločenstva
08.00  Adorácia
09.00  Sv. omša
10.00  Zdieľanie / porada / výlet / spoločná aktivita
12.30  Spoločný obed 
 
Sobota a nedeľa
Program sa prispôsobuje podľa typu víkendového podujatia
 
Pondelok
Voľný deň
 
Program sa postupne vyvíja, tvorí a prispôsobuje na základe vzájomného zdieľania a potrieb hostí nášho Domu prijatia.
 
Záujem o čas prežitý s komunitou môže prejaviť jednotlivec starší ako 20 rokov, manželia alebo rodina. 
Pobyt v komunite je zvyčajne limitovaný na 6-12 mesiacov.
Pred konečným rozhodnutím pre niekoľkomesačnú účasť na živote komunity je potrebné porozprávať sa osobne s riaditeľom neziskovej organizácie Rodinkovo a s duchovným správcom Rodinkova resp. jedným z nich a stráviť aspoň 2 týždne v Rodinkove  vrátane víkendových podujatí. Počas pobytu v komunite Rodinkova je kedykoľvek možné rozhodnutie prehodnotiť a pobyť v Rodinkove ukončiť predčasne.
 
V tomto období komunitu Jána Pavla II. tvoria resp. spolu s ňou v Rodinkove žijú dvaja kňazi, tri zasvätené ženy, jedna slobodné žena, jeden manžel a otec rodiny.
 
Modlíme sa za každého, koho si dobrý Boh chce pozvať do tejto služby. Možno ste to práve vy alebo niekto z vášho okolia, koho k tomu môžete povzbudiť. Tešime sa na vás a na všetko, čo nám Pán spolu na tomto mieste pripraví.
 
Ak by ste chceli získať viac informácií alebo chceli prejaviť svoj záujem o skúsenosť na živote a službe komunity Jána Pavla II. v Rodinkove, napíšte nám prosíme na adresu komunita@rodinkovo.sk.
Ďakujeme.