Kalendár podujatí v Rodinkove 2022

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

  2022
   
  MÁJ
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
2. - 6. ŠvP
   
6. - 8. VOĽNÁ KAPACITA
 pre vaše víkendové podujatie
   
8. - 13. Seminár Otcovo Srdce
   
13. - 15. DO katechéti DCZA
13. - 16. Program Súcit
   
19. - 22. DO rodín Podunajské Biskupice
   
23. - 27. ŠvP
   
27. - 29. Oáza modlitby pre rodiny
   
  JÚN
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
3. - 5. Turíčny víkend - mládež DCZA
   
10. - 12. Víkend so spoločenstvami
   
13. - 17. ŠvP
   
17. - 19. DO pre manželov
s Komunitou Blahoslavenstiev
   
24. - 26. DO farnosť Žilina - Vlčince
24. - 26. rozVEDENÍ k Bohu
DO pre rozvedených v nových vzťahoch
   
  JÚL
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
30.6. - 5. Seminár Otcovo Srdce
   
7. - 12. Seminár Otcovo Srdce
   
12.-15. Ad hoc Otcovo srdce pre rodiny
na zlepšenie vzťahov medzi partnermi          i medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi
   
16.-23. OÁZOVÉ LETO: Vstanem a pôjdem k Otcovi
program pre rodiny
   
  LETO 2022
   
  Počas leta máme ešte niektoré termíny VOĽNÉ .

Nakoľko organizácia leta je komplikovanejšia, neuvádzame počet voľných miest na linku v pravom hornom rohu našej stránky "Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok", ale ich organizujeme prostredníctvom mailu info@rodinkovo.sk alebo telefonicky 0911911780
   
  SEPTEMBER
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
31.8.-2.9. Domáca škola
   
2. - 4. Manželstvo misia možná 2 (s deťmi)
duchovná obnova pre manželov
   
9. - 11. Víkendové manželské stretnutia
duchovná obnova pre manželov
   
16. - 18. DO rodín SKA Piešťany
   
21. - 26. Seminár Otcovo Srdce
   
27.9.-2.10. Seminár Otcovo Srdce
   
  OKTÓBER
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
6. - 9. Program pre manželov v ťažkostiach 2
   
14. - 16. Oáza modlitby pre rodiny
duchovná obnova pre manželov
   
21. - 23. Oáza modlitby pre rodiny
duchovná obnova pre manželov
   
28. - 30. Matka a dcéra
  Priatelia Baránka
   
  NOVEMBER
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
4. - 6. DO rodín KPM Spišská diecéza
   
11. - 13. Modlitby otcov - celoslovenské stretnutie
   
17. - 22. Seminár Otcovo Srdce
   
24. - 29. Seminár Otcovo Srdce
   
  DECEMBER
  od 1.2.2022 platí nový cenník za pobyty
   
2. - 4. Víkendové Otcovo Srdce pre rodiny
(aj jednotlivcov)
   
2. - 4. rozVedení k Bohu
duchovná obnova
   
9. - 11. Víkendové manželské stretnutia
duchovná obnova pre manželov

 


Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.