Kalendár podujatí v Rodinkove 2019

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

September    
  1.-6.  
  6.-8. Domáca škola
  8.-13. Seminár Otcovo srdce
  12.-15. Otec a dcéra
  13.-15. Tréning tímu OS
  13.-16. Program pre manželov v ťažkostiach 2
  17.-18. Duchovná obnova pre veriacich Žilinskej diecézy
  20.-22. MMM 1 pre rodiny CVX
  26.9.-1.10. Seminár Otcovo srdce
Október    
  4.-6. Víkendové manželské stretnutia 1 -
duchovná obnova pre manželov
  11.-13. Liga pár páru
  13.-15. Duchovná obnova pre kňazov
  18.-20. Oáza modlitby pre rodiny
  22.-23. Duchovná obnova pre veriacich Žilinskej diecézy
  25.-27. Celoslovenské stretnutie - Modlitby otcov
November    
  1.-3. ešte stále VOĽNÝ VÍKEND pre vás,
AK MÁTE ZÁUJEM
  4.-7. Duchovné cvičenia pre kňazov
  8.-10. Manželstvo misia možná 1 -
duchovná obnova pre manželov
  15.-17. Priatelia Baránka - Komunita Blahoslavenstiev
  15.-17. Matka a dcéra
  21.-26. Seminár Otcovo srdce
  28.11.-3.12. Seminár Otcovo srdce
December    
  6.-8. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci
bez partnerov i slobodní)
  13.-15. Víkendové manželské stretnutia 2 -
duchovná obnova pre manželov
  13.-15. rozVEDENÍ k Bohu I - pre rozvedených,
ktorí po rozvode žijú sami
     
Január    
  10.-12. Formačný seminár VPMVT
  16.-19. DO Modlitby matiek
  23.-28. Úsmev ako dar
  23.-28. ešte stále VOĽNÁ KAPACITA počas víkendu
pre vás, AK MÁTE ZÁUJEM
Február    
  30.1.-4.2. Seminár Otcovo srdce
  7.-9. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  7.-9. ešte stále VOĽNÁ KAPACITA počas víkendu
pre vás, AK MÁTE ZÁUJEM
  14.-16. Manželstvo misia možná 1
- duchovná obnova pre manželov
  20.-25. Seminár Otcovo srdce
  28.2.-1.3. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
Marec    
  6.-8. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  11.-15. 2JA
  17.-18. Duchovná obnova pre veriacich Žilinskej diecézy
  20.-22. Oáza modlitby pre rodiny
  20.-22. ešte stále VOĽNÁ KAPACITA počas víkendu
pre vás, AK MÁTE ZÁUJEM
  27.-29. Oáza modlitby pre rodiny
  27.-29. ešte stále VOĽNÁ KAPACITA počas víkendu
pre vás, AK MÁTE ZÁUJEM
Apríl    
  31.3.-5.4. Program pre manželov v ťažkostiach 1
  31.3.-5.4. ešte stále VOĽNÁ KAPACITA
pre vás, AK MÁTE ZÁUJEM
  17.-19. Manželstvo misia možná 2
- duchovná obnova pre manželov
  24.-26. Farské evanielizačné bunky
  27. Domáca škola
Máj    
  30.4.-5.5. Seminár Otcovo srdce
  7.-10. DO rodin TN Orechové
  8.-10. Liga pár páru
  11.-15. Škola v prírode
  15.-20. Seminár Otcovo srdce
  21.-24. DO pre náhradné rodiny
  25.-29. Škola v prírode
  29.-31. Turíčny víkend pre mladých DCZA
Jún    
  1.-5. Škola v prírode
  5.-7. Oáza modlitby pre rodiny
  8.-12. Škola v prírode
  12.-14. Víkend so spoločenstvami
  16.-19. Škola v prírode
  19.-21. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  19.-21. rozVEDENÍ k Bohu
  26.-28. Víkendové manželské stretnutia 2
- duchovná obnova pre manželov
  26.-28. Pobyt rodinného spoločenstva
Júl   Prehľad o voľných kapacitách počas leta môžete získať
prostredníctvom
"Prehľadného ročného kalendára
voľných lôžok"
  5.-10. Seminár Otcovo srdce
  11.-16. Seminár Otcovo srdce
  26.7.-1.8. Letný pobyt pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev

 

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.