Kalendár podujatí v Rodinkove - 2018/2019

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

December    
  30.11.-2.12. Manželstvo misia možná 1 (rodiny s deťmi)
- duchovná obnova pre manželov
  30.11.-2.12. rozVedení k Bohu I. - pre nežijúcich v ďalšom zväzku
  7.-9. Víkendové manželské stretnutia II.
- duchovná obnova pre manželov
  7.-9. Teológia pre mladých
  23.-25. Vianočný pobyt v Rodinkove
     
    2019
Január    
  24.-27. DO Modlitby matiek
Február    
  1.-3. Biblický víkend pre rodiny
  7.-12. Seminár Otcovo srdce
  15.-17. Kurz PPR Liga pár páru
  20.-24. Program pre manželov
Marec    
  1.-3. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
  8.-10. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  15.-17. Teológia pre mladých
  22.-24. Oáza modlitby pre rodiny
  29.-31. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
Apríl    
  5.-7. Manželstvo misia možná 1
- duchovná obnova pre manželov
  9.-14. Program pre manželov v ťažkostiach 1
  12.-14. ASC
  26.4.-1.5. Seminár Otcovo srdce
Máj    
  3.-5. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  5.-8. DO rodin TN Orechové
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  17.-19. DO pre náhradné rodiny
  20.-24. Škola v prírode
  24.-26. rozVEDENÍ k Bohu
  24.-26. Relax víkend
  27.-31. Škola v prírode
Jún    
  31.5.-2.6. Teológia pre mladých
  31.5.-2.6. Oáza modlitby pre rodiny
  3.-7. Škola v prírode
  7.-9. Turíčny víkend pre mladých DCZA
  10.-14. Škola v prírode
  14.-16. Vikend spoločenstiev
  18.-21. Škola v prírode
  21.-23. Manželstvo misia možná 2
- duchovná obnova pre manželov
  26.6.-1.7. Seminár Otcovo srdce
Júl    
  2.-7. Seminár Otcovo srdce

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.