Kalendár podujatí v Rodinkove 2020

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

Január    
  10.-12. Formačný seminár VPMVT
  16.-19. DO Modlitby matiek
  23.-28. Úsmev ako dar
Február    
  30.1.-4.2. Seminár Otcovo srdce
  7.-9. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  7.-9. DC katechétov DCZA
  14.-16. Manželstvo misia možná 1
- duchovná obnova pre manželov
  20.-25. Seminár Otcovo srdce
  28.2.-1.3. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
Marec    
  2.-6.   Seminár Otcovo srdce - so slovenským tímom 
(seminára sa môžu zúčastniť rodiny, ale aj jednotlivci
bez partnerov
i slobodní)
  6.-8. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  11.-15. 2JA
  17.-18. Duchovná obnova pre veriacich Žilinskej diecézy
  20.-22. Oáza modlitby pre rodiny
  27.-29. Oáza modlitby pre rodiny
  27.-29. Formačné podujatie TU
Apríl    
  31.3.-5.4. Program pre manželov v ťažkostiach 1
  3.-5.4. Formačné podujatie spoločenstva rodín
  17.-19. Manželstvo misia možná 2
- duchovná obnova pre manželov
  24.-26. DO rodin ZMM
  24.-26. DO a rodinné spoločenstvo
  27. Domáca škola
Máj    
  30.4.-5.5. Seminár Otcovo srdce
  7.-10. DO rodin TN Orechové
  8.-10. Liga pár páru
  11.-15. Škola v prírode
  15.-20. Seminár Otcovo srdce
  22.-24. DO a rodinné spoločenstvá
  25.-29. Škola v prírode
  29.-31. Turíčny víkend pre mladých DCZA
Jún    
  1.-5. Škola v prírode
  5.-7. Oáza modlitby pre rodiny
  5.-7. Malé rodinné spoločenstvo
  8.-12. Škola v prírode
  12.-14. Víkend so spoločenstvami
  16.-19. Škola v prírode
  19.-21. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  19.-21. rozVEDENÍ k Bohu - DO pre rozvedených, ktorí žijú
v novom zväzku
  26.-28. Víkendové manželské stretnutia 2
- duchovná obnova pre manželov
  29.6.-5.7. Letná rodinná dovolenka S RODINKOVOM
Júl   Ešte máme VOĽNÉ termíny pre VEĽKÉ aj MENŠIE skupiny
v júli aj v auguste
Prehľad o voľných kapacitách počas leta môžete získať
prostredníctvom
"Prehľadného ročného kalendára
voľných lôžok"
  5.-10. Seminár Otcovo srdce
  11.-16. Seminár Otcovo srdce
  26.7.-1.8. Letný pobyt pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
August    
  23.-28. Letná rodinná dovolenka S RODINKOVOM
September    
  30.-4. Pobyt seminaristov s o. biskupom
  4.-6. Domáca škola
  5.-8. Formačné stretnutie
  11.-13. Víkendové manželské stretnutia 3
- duchovná obnova pre manželov
  14.-15. Rodinné spoločenstvo
  16.-17. Duchovná obnova pre veriacich Žilinskej diecézy
  18.-20. Rodinné spoločenstvo
  21.-25. Škola v prírode
  25.-27. Modllitby otcov
  28.9.-2.10. Škola v prírode
Október    
  2.-7. Seminár Otcovo srdce
  8.-11. Program pre manželov v ťažkostiach 2
  8.-11. Formačné stretnutie tímu Otcovo srdce
  12.-16. Škola v prírode
  16.-18. Oáza modlitby pre rodiny
  23.-25. Oáza modlitby pre rodiny
  23.-25. rozVEDENÍ k Bohu
  25.-30. Seminár Otcovo srdce - so slovenským tímom
November    
  6.-8. Priatelia Baránka
  6.-8. Matka a dcéra
  8.-13. Formačné stretnutie kňazov
  13.-15. Manželstvo misia možná 1 (rodiny s deťmi)
- duchovná obnova pre manželov
  19.-24. Seminár Otcovo srdce
  26.-1. Seminár Otcovo srdce
December    
  4.-6. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
  11.-13. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  30.-2. Rodinné spoločenstvo TN

 

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.