Kalendár podujatí v Rodinkove 2019

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

Január    
  24.-27. DO Modlitby matiek
Február    
  1.-3. Biblický víkend pre rodiny
  7.-12. Seminár Otcovo srdce
  15.-17. Víkend s Ligou pár páru - kurz symptotermálnej metódy porozumenia plodnosti obohatený o diskusie a príspevky k sexuálnej intimite v manželstve
  20.-24. Program pre manželov
Marec    
  1.-3. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
  8.-10.  DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev 
  15.-17. Teológia pre mladých
  15.-17. Oáza modlitby pre rodiny
  22.-24. Oáza modlitby pre rodiny
  29.-31. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
Apríl    
  5.-7. Manželstvo misia možná 1
- duchovná obnova pre manželov
  9.-14. Program pre manželov v ťažkostiach 1
  12.-14. ASC
  12.-14. Efektívna prax TF TU
  26.4.-1.5. Seminár Otcovo srdce
Máj    
  3.-5. Víkendové manželské stretnutia 3
- duchovná obnova pre manželov
  5.-8. DO rodin TN Orechové
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  17.-19. DO pre náhradné rodiny
  20.-24. Škola v prírode
  24.-26. rozVEDENÍ k Bohu IV
pre rozvedených v nových vzťahoch
  24.-26. Relax víkend
Jún    
  31.5.-2.6. Teológia pre mladých
  31.5.-2.6. Oáza modlitby pre rodiny
  2.-7. Škola v prírode
  7.-9. Turíčny víkend pre mladých DCZA
  14.-16. máme VOĽNÝ VÍKEND pre vás,
AK MÁTE ZÁUJEM
  18.-21. Škola v prírode
  21.-23. Manželstvo misia možná 2
- duchovná obnova pre manželov

-
s deťmi či bez detí
  26.6.-1.7. Seminár Otcovo srdce
Júl    
  2.-7. Seminár Otcovo srdce
  14.-20.7. Letný pobyt pre rodiny
s Komunitou Blahoslavenstiev
August    
    Prehľad o voľných kapacitách počas leta môžete získať
prostredníctvom
"Prehľadného ročného kalendára
voľných lôžok"
September    
  1.-6. Formačné stretnutie bohoslovcov DCZA
s otcom Biskupom
  6.-8. Domáca škola
  8.-13. Seminár Otcovo srdce
  12.-15. Otec a dcéra
  13.-15. Tréning tímu OS
  13.-16. Program pre manželov v ťažkostiach 2
  20.-22. MMM 1 pre rodiny CVX
  26.9.-1.10. Seminár Otcovo srdce
Október    
  4.-6. Víkendové manželské stretnutia 1 -
duchovná obnova pre manželov
  11.-13. Liga pár páru
  13.-15. Duchovná obnova pre kňazov
  18.-20. Oáza modlitby pre rodiny
  25.-27. Celoslovenské stretnutie - Modlitby otcov
November    
  1.-3. ešte stále VOĽNÝ VÍKEND pre vás,
AK MÁTE ZÁUJEM
  4.-7. Duchovné cvičenia pre kňazov
  8.-10. Manželstvo misia možná 1 -
duchovná obnova pre manželov
  15.-17. Priatelia Baránka - Komunita Blahoslavenstiev
  15.-17. Matka a dcéra
  21.-26. Seminár Otcovo srdce
  28.11.-3.12. Seminár Otcovo srdce
December    
  6.-8. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci
bez partnerov i slobodní)
  13.-15. Víkendové manželské stretnutia 2 -
duchovná obnova pre manželov
  13.-15. rozVEDENÍ k Bohu I - pre rozvedených,
ktorí po rozvode žijú sami

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.