Kalendár podujatí v Rodinkove - 2018

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

Február    
  1.-6. Seminár Otcovo srdce
  9.-11. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  16.-18. Efektívna prax s deťmi s Downovym syndrómom
  16.-18. Relax víkend pre rodiny
  22.-27. Seminár Otcovo srdce
Marec    
  1.-4. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny  
- Intimita s Otcom
 (seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov i slobodní)
  4.-9. Duchovné cvičenia františkáni
  9.-11. Víkendové manželské stretnutia I.
- duchovná obnova pre manželov
  13.-16. Formácia františkáni
  16.-18. Oáza modlitby pre rodiny
  21.-22.  Seminár pre podnikateľov 1. časť 
  23.-25. Oáza modlitby pre rodiny
Apríl    
  4.-8. Program pre manželov v ťažkostiach I.
  6.-8. rozVEDENÍ k BOHU I (pre znovuzosobášených)
  13.-15. Manželstvo misia možná 1
- duchovná obnova pre manželov
  18.-19. Seminár pre podnikateľov 2. časť
  20.-22. Akadémia Karola Wojtylu
  22.-27. Seminár Otcovo srdce
  27.-29. VVV Žilina
  29.4.-1.5. DO modlitebníci OS
Máj    
  30.4.-4.5. Škola v prírode
  4.-6. Relax víkend pre rodiny
  5.-8. DO rodín TN Orechové
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  18.-20. Turíčny víkend - mládež DCZA
  21.-25. Škola v prírode
  23.-25. DO Charita ZA
  28.5.-1.6. Škola v prírode
Jún    
  1.-3. Oáza modlitby pre rodiny
  4.-8. Škola v prírode
  8.-11. ZMM stretnutie rodín
  11.-15. Škola v prírode
  15.-17. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  15.-17.  rozVEDENÍ k BOHU III (pre znovuzosobášených)
  18.-22. Škola v prírode
  22.-24. Víkendové manželské stretnutia II.
- duchovná obnova pre manželov
  28.6.-3.7. Seminár Otcovo srdce

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.