Kalendár podujatí v Rodinkove 2020

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

Jún    
  5.-7. Oáza modlitby pre rodiny
  5.-7. Malé rodinné spoločenstvo
  8.-12. Škola v prírode
  12.-14. Víkend so spoločenstvami
  16.-19. Škola v prírode
  19.-21. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  19.-21. rozVEDENÍ k Bohu - DO pre rozvedených, ktorí žijú
v novom zväzku
  26.-28. Víkendové manželské stretnutia 2
- duchovná obnova pre manželov
  29.6.-5.7. Letná rodinná dovolenka S RODINKOVOM
  30.6.-5.7. Program pre manželov v ťažkostiach 1
Júl   Ešte máme niekoľko VOĽNÝCH termínov pre VEĽKÉ aj MENŠIE skupiny v júli aj v auguste
Prehľad o voľných kapacitách počas leta môžete získať
prostredníctvom
"Prehľadného ročného kalendára
voľných lôžok"
  5.-10. Seminár Otcovo srdce
  11.-16. Seminár Otcovo srdce
  17.-22. Oddychový pobyt pre celú rodinu na 55%
  22.-26.      Letná oddychovka pre slobodných s Katrande
  26.7.-1.8. Letný pobyt pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
August    
  23.-28. Letná rodinná dovolenka S RODINKOVOM
September    
  30.-4. Pobyt seminaristov s o. biskupom
  4.-6. Domáca škola
  5.-8. Formačné stretnutie
  11.-13. Víkendové manželské stretnutia 3
- duchovná obnova pre manželov
  14.-15. Rodinné spoločenstvo
  16.-17. Duchovná obnova pre veriacich Žilinskej diecézy
  18.-20. Rodinné spoločenstvo
  21.-25. Škola v prírode
  25.-27. Modllitby otcov
  28.9.-2.10. Škola v prírode
Október    
  2.-7. Seminár Otcovo srdce
  8.-11. Program pre manželov v ťažkostiach 2
  8.-11. Formačné stretnutie tímu Otcovo srdce
  12.-16. Škola v prírode
  16.-18. Oáza modlitby pre rodiny
  23.-25. Oáza modlitby pre rodiny
  23.-25. rozVEDENÍ k Bohu
  25.-30. Seminár Otcovo srdce - so slovenským tímom
November    
  6.-8. Priatelia Baránka
  6.-8. Matka a dcéra
  8.-13. Formačné stretnutie kňazov
  13.-15. Manželstvo misia možná 1 (rodiny s deťmi)
- duchovná obnova pre manželov
  19.-24. Seminár Otcovo srdce
  26.-1. Seminár Otcovo srdce
December    
  4.-6. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
  11.-13. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  30.-2. Rodinné spoločenstvo TN

 

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.