Kalendár podujatí v Rodinkove 2021

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

MÁJ

28.-30.

Oáza modlitby pre rodiny

 

 

 

JÚN

 4.-6.

DO rodín Žilina-Vlčince

 9. - 10.   
Púť starých rodičov na horu Butkov
 

11.-13.

DO rozVEDENÍ k Bohu so sv. Jozefom

 

pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch

predbežne bude ON-LINE

20.-25. 

Seminár Otcovo Srdce

25.-27.

Formačné stretnutie tímu Otcovo srdce

28.6.-3.7.

Seminár Otcovo Srdce

   
  JÚL
2.-7. Program pre manželov v ťažkostiach I.
   
5.-10. Seminár Otcovo Srdce
   
18.-24.   Leto s Komunitou Blahoslavenstiev
   
   
   
Pripravujeme Letná rodinná dovolenka v Rodinkove

 

 

 


Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.