Kalendár podujatí v Rodinkove 2020

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

  8.-11. Program pre manželov v ťažkostiach 2    on-line forma
  16.-18. Oáza modlitby pre rodiny    zrušené
  23.-25. Oáza modlitby pre rodiny    zrušené
  23.-25. rozVEDENÍ k Bohu
(pre tých, ktorí po rozvode žijú sami)
    zrušené
  25.-30. Seminár Otcovo srdce
- so slovenským tímom   
zrušené
November    
  6.-8. Priatelia Baránka    zrušené
  6.-8. Matka a dcéra    zrušené
  8.-13. Formačné stretnutie kňazov    zrušené
  13.-15. Manželstvo misia možná 1 (rodiny s deťmi)
- duchovná obnova pre manželov
    zrušené
  19.-24. Seminár Otcovo srdce     zrušené
  26.-1. Seminár Otcovo srdce    zrušené
December    
  4.-6. Víkendový seminár Otcovo srdce p re rodiny
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)    zrušené
  11.-13. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
   
možno on-line 
  30.-2. Rodinné spoločenstvo TN
    2021
Január    
  8.-10.   Biblický víkend
  14.-17. Celoslovenské stretnutie Modlitby matiek
  22.-24. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  29.-31. Akadémia Karola Wojtylu
Február    
  5.-12. DO rodín KANA
  12.-14. Kurz PPR LPP
  18.-21. Seminár Otcovo Srdce
  25.2.-2.3. Seminár Otcovo Srdce
Marec    
  3.-7. 2ja
  12.-14. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  12.-14. DO rozVEDENÍ k Bohu
  19.-21. Manželstvo misia možná 2 (rodiny s deťmi)
- duchovná obnova pre manželov
  26.-28. Oáza modlitby pre rodiny
Apríl    
  9.-11. Víkendové manželské stretnutia 2
- duchovná obnova pre manželov
  13.-18. Program pre manželov v ťažkostiach 1
  16.-18. ASC
  23.-25. Akadémia Karola Wojtylu
  30.4.-2.5. Manželstvo misia možná 1
Máj    
  7.-12. Seminár Otcovo Srdce
  14.-19. Seminár Otcovo Srdce
  21.-23. Turíčny víkend
  24.-28. Škola v prírode
  28.-30. Oáza modlitby pre rodiny
Jún    
  4.-6. DO rodín Žilina-Vlčince
  11.-13. DO rozVEDENÍ k Bohu
  11.-13. DO rodín ZMM
  14.-18. Škola v prírode
  18.-20. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  24.-27. Formačné stretnutie tímu Otcovo srdce
  28.6.-3.7. Seminár Otcovo Srdce

 

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.