Kalendár podujatí v Rodinkove - 2018

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 

Február    
  1.-6. Seminár Otcovo srdce
  9.-11. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  16.-18. Efektívna prax s deťmi s Downovym syndrómom
  16.-18. Relax víkend pre rodiny
  22.-27. Seminár Otcovo srdce
Marec    
  1.-4. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny  
- Intimita s Otcom
 (seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov i slobodní)
  4.-9. Duchovné cvičenia františkáni
  9.-11. Víkendové manželské stretnutia I.
- duchovná obnova pre manželov
  13.-16. Formácia františkáni
  16.-18. Oáza modlitby pre rodiny
  23.-25. Oáza modlitby pre rodiny
Apríl    
  4.-8. Program pre manželov v ťažkostiach I.
  6.-8. rozVEDENÍ k BOHU I (pre znovuzosobášených)
ZRUŠENÉ
  13.-15. Manželstvo misia možná 1
- duchovná obnova pre manželov
  13.-15. Zasdnutie rady ASC a stretnutie s ašpirantami
  13.-15. Formačné stretnutie kandidátov DCZA
  16. Stretnutie priaznivcov domácej školy
  18.-19. DC žiakov ZCŠ Púchov
  20.-22. Akadémia Karola Wojtylu
  22.-27. Seminár Otcovo srdce
  27.-29. Kurz prípravy na manželstvo
  28.4.-30.4. DO modlitebníci OS
Máj    
  30.4.-4.5. Škola v prírode
  4.-6. Relax víkend pre rodiny
  4.-8. Spoločenstvo rodín
  5.-8. DO rodín TN Orechové
  11.-13. Formačné stretnutie kandidátov DCZA
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  16.-18. DC žiakov ZCŠ Púchov
  18.-20. Turíčny víkend - mládež DCZA
  21.-25. Škola v prírode
  23.-25. DO Charita ZA
  25.-27. Víkend so spoločenstvami
  28.5.-1.6. Škola v prírode
Jún    
  1.-3. Oáza modlitby pre rodiny
  4.-8. Škola v prírode
  8.-10. ZMM stretnutie rodín
  10.-15. Škola v prírode
  15.-17. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  15.-17.  rozVEDENÍ k BOHU III (pre znovuzosobášených)
  22.-24. Víkendové manželské stretnutia II.
- duchovná obnova pre manželov
  22.-24. DO mládeže z farnosti Varín
  25.-26. Školské výlety
  28.6.-3.7. Seminár Otcovo srdce
Júl    
  4.-6. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
 - Intimita s Otcom
(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
  15.-20. Seminár Otcovo Srdce
     
September    
  31.8.-2.9. Manželstvo misia možná 2
- duchovná obnova pre manželov
  31.8.-7.9. Seminaristi s o. biskupom Tomášom Galisom
  7.-9. Pobyt rodín exCENACOLO
  7.-9. Program pre manželov v ťažkostiach 2
  7.-9. Relax víkend
  9.-14. Seminár Otcovo srdce
  14.-17. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
- Intimita s Otcom

(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
  21.-23. Modlitby otcov
  27.9.-2.10. Seminár Otcovo srdce
Október    
  5.-7. Víkendové manželské stretnutia I.
- duchovná obnova pre manželov
  12.-14. Konferencia Matka a dcéra
  19.-21. Akadémia Karola Wojtylu
  26.-28. Oáza modlitby pre rodiny
November    
  2.-4. Manželstvo misia možná 3
- duchovná obnova pre manželov
  2.-4. Relax víkend
  9.-11. Priatelia Baránka
  9.-11. Matka a dcéra
  11.-16. Seminár Otcovo srdce
  16.-18. DO VPS Manželské stretnutia
  18.-22. Seminár Otcovo srdce
  23.-26. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
- Intimita s Otcom

(seminára sa môžu zúčastniť aj jednotlivci bez partnerov
i slobodní)
December    
  30.11.-2.12. Manželstvo misia možná 1 (rodiny s deťmi)
- duchovná obnova pre manželov
  7.-9. Víkendové manželské stretnutia I.
- duchovná obnova pre manželov
  14.-16.  

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.