Pobyty pre rodiny a snúbencov

Nosnou myšlienkou fungovania Domu prijatia pre rodiny Rodinkovo je ponúknuť  všetkým členom tradičnej rodiny ako aj snúbencom priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu a zároveň duchovné a formačné programy pre malých i veľkých, mladších i starších, aby každá rodina, aj tá budúca, mohla fungovať čo najlepšie.

Základným spôsobom pre naplnenie tejto myšlienky je realizácia rôznych druhov pobytov pre rodiny a snúbencov, aby sme tak mohli ponúknuť každému to, čo mu najviac vyhovuje.