Dom prijatia pre rodiny

 


Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo je inšpirovaný štruktúrou podobného typu v talianskom mestečku Caresto, ktorá už vyše 40 rokov ponúka pobyty rodinám z celého Talianska. Aj naše Rodinkovo chce všetkým členom tradičnej rodiny ako aj snúbencom ponúknuť priestor na duchovnú, duševnú a fyzickú regeneráciu a zároveň duchovné a formačné programy pre malých i veľkých, mladších i starších, aby každá rodina, aj tá budúca, mohla fungovať čo najlepšie.

 

Dom prijatia pre rodiny Rodinkovo sa nachádza v malebnom prostredí na rozhraní Považského podolia a Strážovských vrchov na úbočí zmiešaného lesa Belušských Slatín, kde veríme, že nájdete relax v prírode, nové priateľstvá, duchovnú posilu, zážitok spoločenstva či nové poznanie.

Rodinkovo má k dispozícii kaplnku, ktorá poskytuje vhodné prostredie pre adoráciu, tichú osobnú modlitbu, ale aj pre spoločnú rodinnú modlitbu.

Dôležitú službu, ktorú Rodinkovo ponúka hlavne rodičom a manželom, je rodinná knižnica, v ktorej možno nájsť množstvo novej literatúry so zameraním na manželské vzťahy a výchovu v rodine.

V neposlednom rade Rodinkovo chce ponúknuť všetkým jeho návštevníkom svoje vnútorné spoločenské priestory, a to veľkú prednáškovú miestnosť, jedáleň, dve menšie spoločenské miestnosti, tri vnútorné herne pre deti, (plánujeme aj posilňovňu a miestnosť s TV) a vonkajšie spoločenské priestory, a to tri veľké vonkajšie ihriská a gril s posedením.

Ubytovanie je riešené pre manželov v jednoduchých dvojposteľových izbách s príslušenstvom (sprcha + WC) a možnosťou prísteliek menšie deti. Ubytovanie pre väčšie deti je v jednoduchých troj až päť posteľových izbách  s príslušenstvom (sprcha + WC).

Počas organizovaných aktivít ponúkame stálu prítomnosť animátorských manželských párov, ktoré ponúkajú možnosť zúčastniť sa na ich svedectvách a prednáškach o komunikácii v manželstve a o výchove detí, ale aj možnosť individuálnych rozhovorov, stálu prítomnosť formovaných animátorov pre deti, ktorým je možné zveriť deti počas účasti rodičov na niektorom z bodov programu alebo počas rozhovorov, a stálu prítomnosť jedného až dvoch kňazov, ktorí ponúkajú možnosť svätej spovede, účasti na svätej omši, spoločného rozhovoru a duchovného poradenstva.

Všetky podujatia v Rodinkove zabezpečuje hlavný partner Rodinkova občianske združenie Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku.