Mamičky s malými deťmi

 

 

Naučili sme sa žiť ako kráľovné a divožienky.

Predsa však všetko nie je v našom každodennom žití až také jednoduché.

Stále hľadáme mnohé odpovede a cesty, ktoré smerujú k úsiliu
BYŤ MILOVANÉ...

(Odkaz organizátoriek)

 

Najbližší termín obnovy:

30. november - 2. december 2012

 

Viac informácií nájdete na stránke priamych organizátorov: 

www.vzdymilovana.sk

kralovna.divozienka@gmail.com