Biblický víkend

 

Biblický víkend pre terciárov i manželov

 

Listovanie Bibliou je biblický víkend s prednáškami, diskusiou a modlitbou od 29. júna do 1. júla 2012 v Dome prijatia pre rodiny Rodinkovo v Belušských Slatinách. Témou víkendu je Krása a krutosť Biblie.

Víkend je ponukou pre všetkých milovníkov Biblie, zasvätených i laikov, terciárov i manželov.

Podujatie v spolupráci s Domom prijatia pre rodiny organizuje Katedra biblických vied RKCMBF UK. Prednášajúcimi je známy biblista vdp.  Blažej Štrba , Martina Korytiaková a vdp. Roman Seko. Počas víkendu bude možnosť individuálnych rozhovorov s kňazmi i sv. spovede.

Cena za víkend: 39,- Eur / osoba 
(suma zahŕňa 2x ubytovanie v 2-3 posteľových izbách s príslušenstvom, 2x celodennú stravu, prenájom techniky)

 

Viac informácií a prihlasovanie na: info@rodinkovo.sk alebo na tel. čísle 0911 911 780.

 

 
CELKOVÝ PROGRAM
 
PIATOK (29.6.)
18.00     Prezentácia
18.30     Večera
19.30     Úvod
20.00     1. Prednáška – B. Štrba: Pestrofarebné stránky Biblie.
            Stručné objasnenie odlišných kníh Biblie
21.00     Večerná modlitba
 
SOBOTA (30.6.)
08.00     Raňajky
09.00     1. Prednáška – B. Štrba: Vyjadrenia krásy a krutosti.
            Ako a v ktorých prípadoch možno hovoriť o krutosti a kráse v Biblii
09.45     Prestávka
10.00    2. Prednáška – B. Štrba: Prekliatie a požehnanie I. 
                                                Božie konanie voči ľuďom. 
            Téma zasvätenia prekliatiu – celých národov, miest a ľudí
            a téma požehnania u Abraháma, otca národov a u Melchizedecha.
11.15     Prestávka
11.30     Sv. omša
12.30     Obed
15.00     3. Prednáška – M. Korytiaková: Ach, aká nádhera!
                                                           Ach, aká bolesť!
            Vykreslenie momentov stretnutia a odlúčenosti v kontexte Piesne Piesní.
15.45     Prestávka
16.15     4. Workshop
18.00     Prestávka
18.30     Večera
20.00     Možnosť spoločenského programu
 
NEDEĽA (1.7.)
07.30     Modlitba
07.45     Raňajky
08.30     1. Prednáška – B. Štrba: Prekliatie a požehnanie II. 
                                                 Ľudské konanie voči ľuďom.
            Niekoľko príkladov matiek, ktoré reagovali rôzne, 
            keď chceli dosiahnuť dobro.
09.15     Prestávka
10.00    2. Prednáška – B. Štrba: Krásne knihy a ich témy.
            Z beletrie Biblie: Kniha prísloví, Rút a Pieseň piesní
10.45     Prestávka
11.30     Sv. omša
12.30     Obed