Spoločenstvá blízke Rodinkovu

 
 
Je vzácne prežívať vzájomnú blízkosť a spoločné poslanie.
Ďakujeme, že radosti a ťažkosti z napĺňania poslania Rodinkova môžeme prežívať spolu s viacerými spoločenstvami v blízkosti s našim Pánom.
Spločenstvá sú s Rodinkovom prepojené vzájomnou modlitbou, spoločnou adoráciou raz mesačne a praktickou službou v jednom z "adoptovaných" mesiacov alebo v čase aktuálnych potrieb. 
 
 
Presnejší program:
 
17.30    Sv. omša v kaplnke Rodinkova (pre tých, ktorým to dobre padne :)
18.00    Adorácia
18.45    Zdieľanie
19.30    Ukončenie
 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.
 
Ak by ste sa aj s vašim spoločenstvom chceli zapojiť do tejto modlitbovej jednoty s Rodinkovom  a jednoty v službe rodinám, zaregistrujte sa v časti Spoločenstvá a získate prístup k ďalším informáciám.
ĎAKUJEME!