Obnova mužov z farnosti Žilina

 

Obnova je určená pre spoločenstvo mužov z farnosti Žilina-mesto. 

 

Prihlášku vyplňujú iba členovia tohto spoločenstva, ktorí sa po dohode so svojimi kňazmi plánujú zúčastniť na obnove.

Bližšie informácie o programe účastníci dostanú cez Janka.

 

PRIHLÁŠKA: