SPOLU NA CESTE

Ospravedlňujeme sa, ale akcia sa z viacerých dôvodov nemôže uskutočniť.
Aspoň nie v tomto ročníku Národného týždňa manželstva...:) 
Veríme, že vám to nepokazí radosť z vozenia MPZ-tky vo vašom aute, ale hlavne že vám aj napriek tejto zmene zostane veľká túžba byť SPOLU NA CESTE vášho manželstva v dobrom i zlom až do konca. A že vám táto cesta bude vždy dávať zmysel a prinášať pokoj a radosť. Nech sa tak vo vašom manželstve a rodine s Božou pomocou vždy deje!
Ďakjeme, ak ste sa v tomto roku akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto kampane.