Cenník a zľavy pre rodiny s deťmi

 

UBYTOVANIE

STRAVA

 

 

Projekt Rodinkova je neziskový. Celá základná suma za ubytovanie vo výške 16 EUR za osobu  noc pokrýva iba náklady na splátky úveru na časť sumy za rekoštrukcie kuchyne a jedálne či telocvočne atď, na poplatky za energie, na priebežné drobné opravy a na základnú mzdu jedného hospodára-údržbára, dvoch upratovačiek a štyroch pracovníkov pre stravovacie zariadenie. Ostatné služby (pomocné práce v kuchyni, pri upratovaní izieb a spoločných priestorov, či praní a výmene posteľnej  bielizne) sú zabezpečované aj vďaka dobrovoľníckym službám mnohých ochotných ľudí.

Zľavy sú ponúknuté hlavne tým rodinám, ktoré sa nachádzajú vo veľkej núdzi a ich aktuálna finančná situácia by im bránila zúčastniť sa na niektorom z programov v Rodinkove. Poskytnúť možnosť každej rodine prísť sa duchovne posilniť, aj keď by im v tom bránila zlá finančná situácia, je jedným zo základných cieľov Rodinkova.

Náklady na zľavy pre rodiny s deťmi sú pokrývané cez dobrovoľné príspevky účastníkov a rôzne podporné programy Rodinkova. Ak by ste sa mohli do nich zapojiť, pomôžete tak mnohým rodinám, aby mohli v Rodinkove nájsť duchovnú posilu aj napriek svojej finančnej núdzi.

Ak sa necítite vo veľkej núdzi a mali by ste možnosť uhradiť pobyt v základných cenách bez zliav resp. s menšou zľavou ako vám prináleží na základe počtu platiacich detí, pomôžete tak rodinám, ktoré sú momentálne vo väčšej núdzi.

 

Z uvedených dôvodov nie sme schopní ponúknuť zľavy skupinám s väčším počtom účastníkov bez detí. Pobyty takýchto skupín bez detí platiacich základné ceny však pomáhajú k tomu, aby do Rodinkova mohli prísť aj rodiny vo finančnej núdzi.

 

Ak ste (z preukázateľných príčin) vo výnimočne zlej finančnej situácii a pobyt v Rodinkove ako rodina s deťmi by ste si nemohli dovoliť ani s ponúknutými zľavami, dajte nám to vedieť a my sa pokúsime riešiť situáciu individuálne, aby ste mohli do Rodinkova prísť.

_______________________________________________________________________________________

Ceny pre organizované pobyty detí v mimovíkendových dňoch (školy v prírode, školské výlety a pod.) je možné dohodnúť individuálne.

 

 

Cenník so zľavami pre rodiny bol aktualizovaný 1. februára 2022.

Zľavy je možné si uplatniť pre individuálne pobyty rodín v Rodinkove 
a pre programy organizované Rodinkovom a Asociáciou rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
resp. ďalšími prorodinnými subjektmi v spolupráci s Rodinkovom