Cenník a zľavy pre rodiny s deťmi

 

 

UBYTOVANIE

STRAVA

 KALKULÁCIA  CIEN SO ZĽAVOU PRE RODINY S DEŤMI

 

Projekt Rodinkova je neziskový. Celá základná suma za ubytovanie vo výške 12 EUR za osobu  noc pokrýva iba náklady na splátky úveru (kúpa Rodinkova), energie, priebežné drobné opravy a základnú mzdu jedného hospodára-údržbára, jednej upratovačky a jedného pracovníka pre stravovacie zariadenie. Ostatné služby (pomocné práce v kuchyni, pri upratovaní izieb a spoločných priestorov, či praní a výmene posteľnej  bielizne) sú zabezpečované vďaka dobrovoľníckym službám ochotných ľudí.

Zľavy sú ponúknuté hlavne tým rodinám, ktoré sa nachádzajú vo veľkej núdzi a ich aktuálna finančná situácia by im bránila zúčastniť sa na niektorom z programov v Rodinkove. Poskytnúť možnosť každej rodine prísť sa duchovne posilniť, aj keď by im v tom bránila zlá finančná situácia, je jedným zo základných cieľov Rodinkova.

Náklady na zľavy pre rodiny s deťmi sú pokrývané cez dobrovoľné príspevky účastníkov a rôzne podporné programy Rodinkova. Ak by ste sa mohli do nich zapojiť, pomôžete tak mnohým rodinám, aby mohli v Rodinkove nájsť duchovnú posilu aj napriek svojej finančnej núdzi.

Ak sa necítite vo veľkej núdzi a mali by ste možnosť uhradiť pobyt v základných cenách bez zliav resp. s menšou zľavou ako vám prináleží na základe počtu platiacich detí, pomôžete tak rodinám, ktoré sú momentálne vo väčšej núdzi.

 

Z uvedených dôvodov nie sme schopní ponúknuť zľavy skupinám s väčším počtom účastníkov bez detí. Pobyty takýchto skupín bez detí platiacich základné ceny však pomáhajú k tomu, aby do Rodinkova mohli prísť aj rodiny vo finančnej núdzi.

 

Ak ste (z preukázateľných príčin) vo výnimočne zlej finančnej situácii a pobyt v Rodinkove ako rodina s deťmi by ste si nemohli dovoliť ani s ponúknutými zľavami, dajte nám to vedieť a my sa pokúsime riešiť situáciu individuálne, aby ste mohli do Rodinkova prísť.

_______________________________________________________________________________________

Ceny pre organizované pobyty detí v mimovíkendových dňoch (školy v prírode, školské výlety a pod.) je možné dohodnúť individuálne.

 

 

Cenník so zľavami pre rodiny bol aktualizovaný 1. februára 2017.

Zľavy je možné si uplatniť pre individuálne pobyty rodín v Rodinkove 
a pre programy organizované Rodinkovom a Asociáciou rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku
resp. ďalšími prorodinnými subjektmi v spolupráci s Rodinkovom