Kalendár podujatí v Rodinkove - 2017

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

AKTUÁLNE ešte voľné termíny na leto 2017:

2.-7.7. - do 120 osôb

23.-26.7. - do 120 osôb

30.7.-3.8. - do 30 osôb

3.-6.8. - do 25 osôb

6.-9.8. do 120 osôb

9.-13.8. - do 25 osôb

13.-16.8. - do 50 osôb

18.-20.8. do 50 osôb

27.-31.8.  do 120 osôb

31.8.-3.9. do 60 osôb

 


Marec
   
  3.-5. Víkendové manželské stretnutia
(duchovná obnova pre manželov
)
  10.-12. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
  17.-19. Manželstvo misia možná 1
  23.-26. DO rodín ZA
  31.3.-2.4. Duchovná obnova Kána pre manželov 

Apríl
   
  5.-9. Program pre manželov v ťažkostiach I. 
  6.-9. Pobytový Kurz prípravy na manželstvo
  7.-9. Pobyt rodičov s postihnutými deťmi
  21.-23. Duchovná obnova VPS Manželské stretnutia
  28.4.-1.5. Duchovná obnova rodín - TN Orechové
  28.-30. Diplom v rodinnej pastorácii
(Vzdelávací program v spolupráci s Inštitútom Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu v Ríme.) 

Máj
   
  5.-8. Stretnutie rodín ZMM
  12.-14. Víkendové manželské stretnutia 2
- duchovná obnova pre manželov
  19.-21. Manželstvo misia možná 3 (Výchova detí)
  26.-28. Oáza modlitby pre rodiny

Jún
   
  2.-4. Turíčny víkend pre mládež Žilinskej diecézy
  8.-11. Víkend pre partnerské spoločenstvá Rodinkova
- spoločné poďakovanie za 5. rokov služby nášho
Domu prijatia
- Prenos nedeľnej sv. omše o 10.00 cez TV LUX
  16.-18. Duchovná obnova pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  23.-25. Manželstvo misia možná 2
  30.6.-2.7. Relax víkend pre rodiny
  30.6.-2.7. DO RozVEDENÍ k Bohu II. (pre žijúcich v novom zväzku)
  30.6.-2.7. Rodiny CENACOLO
     
September    
  3.-8. Pobyt seminaristov s o. biskupom
  8.-10. Víkendové manželské stretnutia 
- duchovná obnova pre manželov
  15.-17.  
  22.-24. Víkendové manželské stretnutia CVX
  29.9.-1.10. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
Október    
  6.-8. Priatelia Baránka
  13.-15. Kurz lektorov KPM Spišská diecéza
  20.-22. Oáza modlitby pre rodiny
  27.-29. Oáza modlitby pre rodiny
November    
  3.-5. Liga pár páru
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  16.-21. Seminár Otcovo srdce
  17.-19. Matka a dcéra
  23.-26. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
December    
  2.-4. Víkendové manželské stretnutia 
- duchovná obnova pre manželov
  2.-4. DO rozVEDENÍ K BOHU 1
(pre nežijúcich v novom zväzku)
  8.-10. DO VPS
  29.12.-1.1. DO rodín Spoločenstvo TN

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacitu Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.