Kalendár podujatí v Rodinkove - 2017

 

Prehľadný ročný kalendár voľných lôžok 

Na podujatia označené tučným písmom je  resp. bude mož sa prihlásiť, keď pri označení podujatia pribudne podčiarknutie a možnosť kliknúť na názov. Ak chcete byť priebežne informaní o zverejnení prihlášky na niektoré z podujatí resp. o prípadnej zmene v programe, zapíšte sa na odber Infolistu Rodinkova.

 

 


September
   
  3.-8. Pobyt žilinských seminaristov s diecéznym o. biskupom
Mons. Tomášom Galsom
  8.-10. Víkendové manželské stretnutia 
- duchovná obnova pre manželov
  15.-17. Relax víkend pre rodiny
  22.-24. Víkendové manželské stretnutia CVX
  29.9.-1.10. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
Október    
  6.-8. DO pre Priateľov Baránka
z Komunity blashoslavenstiev
  6.-8. Program pre manželov v ťažkostiach II.
  10.-13. Stretnutie františkánskej rodiny
  13.-15. Kurz lektorov KPM Spišská diecéza
  13.-15. DC katechétov DCZA
  20.-22.  Oáza modlitby pre rodiny 
  27.-29. Oáza modlitby pre rodiny
November    
  3.-5. Liga pár páru
  6.-8. Školský výlet
  8.-9. Diecézna pastoračná rada DCZA
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  16.-21. Seminár Otcovo srdce
  17.-19. Matka a dcéra
  23.-26. Seminár Otcovo srdce pre rodiny
December    
  1.-3. Víkendové manželské stretnutia 1
- duchovná obnova pre manželov
  1.-3. DO rozVEDENÍ K BOHU 1
(pre NEŽIJÚCICH v novom zväzku)
  8.-10. DO pre vedúce manželské páry skupiniek v programe Manželské stretnutia
  29.12.-1.1. DO rodín Spoločenstvo TN
     
    Rok 2018
Január    
  25.-28. Celoslovenské stretnutie Modlitby matiek
Február    
  1.-6. Seminár Otcovo srdce
  9.-11. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  11.-17. Formácia Kána
  16.-18. Relax víkend
  22.-27. Seminár Otcovo srdce
Marec    
  1.-4. Víkendový seminár Otcovo srdce pre rodiny
  9.-11. Víkendové manželské stretnutia I.
- duchovná obnova pre manželov
  16.-18. Oáza modlitby pre rodiny
  23.-25. Oáza modlitby pre rodiny
Apríl    
  4.-8. Manžellia v ťažkostiach
  6.-8. rozVEDENÍ k BOHU I (pre znovuzosobášených)
  13.-15. Manželstvo misia možná 1
  20.-22. Akadémia Karola Wojtylu
  22.-27. Seminár Otcovo srdce
  27.-29. VVV Žilina
Máj    
  4.-6. Relax víkend
  5.-8. DO rodín TN Orechové
  10.-15. Seminár Otcovo srdce
  18.-20. Turíčny víkend - mládež DCZA
  21.-25. Škola v prírode
  23.-25. DO Charita ZA
  28.5.-1.6. Škola v prírode
Jún    
  1.-3. Oáza modlitby pre rodiny
  4.-8. Škola v prírode
  8.-11. ZMM stretnutie rodín
  11.-15. Škola v prírode
  15.-17. DO pre rodiny s Komunitou Blahoslavenstiev
  15.-17.  rozVEDENÍ k BOHU III (pre znovuzosobášených)
  18.-22. Škola v prírode
  22.-24. Víkendové manželské stretnutia II.
- duchovná obnova pre manželov
  28.6.-3.7. Seminár Otcovo srdce

Počas podujatí, ktorých dátum je označený oranžovou farbou je mož prísť do Rodinkova na individuálny pobyt. V prípade záujmu sa prihláste cez TENTO FORMULÁR. Rezervácia pobytu bude úplná až po prijatí potvrdzujúceho emailu, ktorý vám doručíme ako odpoveď na Vašu prihlášku. Ak email nedostanete do jedného týždňa od vyplnenia prihlášky, kontaktujte prosím telefonicky pána Dušana Kamenára na čísle 0911 911 780.

V čase ostatných podujatí je kapacita Domu prijatia naplnená.

 

 

14.-16.